Eheän Opin koulu tarjoaa järjestelmällistä opetusta itsensä kehittämisestä ja tietoisuudesta kiinnostuneille, joka antaa
  • selkeän käsityksen maailmankaikkeudesta
  • avaimet omien psyykkisten ja mielen voimien hallintaan
  • välineet jatkuvaan kehitykseen
Opetus noudattaa Venäjällä, Bulgariassa ja muissa maissa koettua ja käytössä olevaa Eheän Opin koulun opetusjärjestelmää. Eheän Opin koulun on perustanut henkinen opettaja Zor Alef vuonna 2000.