Eheän Opin opetusjärjestelmä perustuu Systeemi Arcanorumin opiskelemiseen.

Systeemi Arcanorum on esoteerinen (mystinen) oppi, jossa tieto Ihmisestä, maailmankaikkeudesta sekä niiden vuorovaikutuksesta, on muovattu ristiriidattomaan tietosysteemiin. Systeemi Arcanorum järjestelmällisesti ohjaa Ihmistä elämän ja maailmankaikkeuden peruslakien ymmärtämiseen ja sisäistämiseen, väärinkäsityksistä vapautumiseen sekä tietoisuuden kasvattamiseen.

Systeemi Arcanorumin tarjoamat henkiset harjoitukset ohjaavat Ihmisen sisäisen eheyden uudelleen löytämiseen. Eheys ilmentyy mm. luovalla toiminnalla, harmonisella kanssakäymisella kaikkien Ihmisten kanssa, osaamisella toimia viisaasti ja myötätuntoisesti olosuhteista riippumatta seka kyvyllä kokea syvästi oman elämän hetket.

Opetus muodostuu luennoista ja seminaareista, joissa käydään läpi teoreettista Eheän Opin pohjaa ja tehdään harjoituksia. Opetettavat harjoitukset ovat meditatiivisia ja voimahallinnallisia harjoituksia ja metodeja itsenäiseen työskentelyyn. Vakiintuneen ja tietoisen harjoittelun myötä tunneilla saadusta henkisestä tiedosta muodostuu elävä kokemus ja arkielämään kuuluva osa.