1. Eheä Oppi yhdistää Ihmistä Henkeen pysyvän uskon, tiedon ja rakkauden noudattamisen kautta

 2. Usko on Jumalan Valtakunnan kruunu Ihmisen sisällä. Uskoa ei hankita, vaan se annetaan korkeudesta, kun ihminen on valmis vastaanottamaan sen

 3. Usko vakiintuu Ihmisessä aidolla henkisellä tiedolla, jota käytetään kaiken olemassa olevan hyväksi

 4. Henkinen tieto hankitaan oppimisen tiellä. Alustava oppiminen on säännöllinen ja johdonmukainen sielun ja Universumin lakien opiskelu. Henkinen tieto ei voi olla vain älyllinen, opiskelija joko omaksuu tiedon ja tekee siitä oman kokemuksensa tai hylkää sen kokonaan. Saada tietoisuuden hedelmä tarkoittaa Jumalan ja Ihmisen rakastamista ja rakkauden osoittamista ajatuksilla, sanoilla ja teoilla.

 5. Rakkautta ei voi oppia, mutta sitä voi vapauttaa. Autenttinen tieto, joka on päässyt Ihmisen sieluun, poistaa kaikki esteet rakkauden herättamiseksi ja kasvuksi. Tiedolla herätetty rakkaus vahvistaa Ihmisen tahtoa ja avaa sisäiset luovat voimat, jotka olivat aikaisemmin rajoitettu ennakkoluuloisella ajattelutavalla.

 6. Tieto ja rakkaus ohjaavat Ihmisen oikeaan valintaan jokaisessa elämän tilanteessa, myös vaikeuksien kohtaamisessa ja ristiriidoissa. Tieto edellyttää objektiivista arviointia ja rakkaus edellyttää voimaa ja halua toimia sen arvioinnin mukaisesti. Näin syntyy kiihkottomuus, joka on sopusoinnun pääominaisuus. Himoille altis Ihminen on yhta kaukana sopusoinnusta ja voimasta, kuin Ihminen, joka vuorella huutamalla vastaa omaan kaikuun.

 7. Himot ovat järjestämättömia tuntemuksia, jotka syntyvät Ihmisen väärästä käsityksestä itsestään. Kun Ihminen ajattelee olevansa keho, hän hävittää vapautensa, koska loitontuu omasta luonnostaan. Himojen voittaminen tarkoittaa huomion siirtämistä aineellisesta maailmasta henkiseen, mikä antaa hengelle vapauden toimia elamässämme esteettömästi. Tämä saavutetaan:
  – pysyvällä keskittymisellä henkisiin oppeihin
  – pysyvällä valmiudella toimia henkisten oppien mukaisesti
  – vakiintuneella henkisellä harjoituksella, joka kehittää itsehallintaa ja tahtoa.

 8. Vain henkisten oppien voima voi vapauttaa tiedostamattomuudesta ja menneisyyden pimeydestä. Kaikki valaistuneet sielut kävivät tätä tietä.

 9. Ihmisellä on neljä päämäärää:
  – tulla uudelleen Jumalan kuvaksi
  – tuoda hyvettä kaikille eläville olennoille
  – tuoda Jumalan voima, kunnia ja sana kaikkialle, mihin on mahdollista
  – palata puhtaana Isämme luokse

 10. Eheä Oppi muodostaa kaikkien tietoiseen ja puhtaaseen elämään vievien henkisten oppien ytimen.