1. Totuus, Henki ja Jumala ovat yhtä. Ilmentynyt totuus on tietoinen ja puhdas elämä.

 2. Ihmisen koti on Viisaus. Viisaudessa asuu ilo, rauha ja voima.

 3. Henki, sielu ja ruumis ovat kolme olemisen temppelia. Ensimmäinen – totuuden temppeli, toinen – rakkauden temppeli, kolmas – sopusoinnun temppeli. Kaikissa kolmessa nainen ja mies vihitään yhdeksi.

 4. Ihmisen elämä on puutarha, jonka hedelmien tulee olla muiden ravinnoksi ja iloksi.

 5. Usko, Rakkaus ja Uhraus – jokainen hyve toteutuu niiden kautta.

 6. Valinta vahvuuden ja heikkouden välillä tapahtuu joka elämän hetki. Aito vapaus on siinä, että halutaan ainoastaan hyvettä ja toimitaan ainoastaan omantunnon mukaisesti.

 7. Ihmisen Voitto on olemassaolon valloittavassa Hengessä.

 8. Ajatukset, tunteet ja teot ovat siemeniä. Jokaisesta siemenestä korjataan satoa – näin määrittelee Jumalan laki.

 9. Puhdas sana syntyy hiljaisuudessa ja yhdistää Ihmisen ikuisuuteen.

 10. Autuaita ovat tietä kulkevat, koska he lähestyvät taivaan portteja.

 11. Voima laskeutuu korkeudesta, jotta Ihminen nousee ylös. Voima kasvaa hurskaudesta.

 12. Kärsimys toimii tiellä opettajana, myötätunto on tien kruunu. Suuri elämän taide on jakaa ihmisten kivut ja surut ilman heikkouksien jakamista.

 13. Kolmea asiaa ei voi välttää – syntymää, elämää ja kuolemaa. Niiden rakastaminen tarkoittaa kuolemattomuuden saavuttamista.

 14. Sopusointu on Jumalan Malja. Siihen ei ole mitään lisättävää ja siitä ei voi mitään poistaa. Juokaa auringon nousussa hopeisesta sopusoinnun maljasta ja antakaa malja janoiselle – auringon laskussa se palaa teille täytenä.

 15. Pahuutta ei ole olemassa, paitsi Ihmisen sielussa tapahtuva.

 16. Sielu, joka on kasvanut yhteen ruumiin kanssa synnyttää kaikki käärmeet.

 17. Kaksi sielun järkkymätöntä perustaa ovat Jumalan haltuun jättäytyminen ja tietoisuus omasta jumalallisesta luonnosta.

 18. Jumalan Lasten hierarkia on yhtenäinen niin taivaassa kuin maan päällä. Täyttäkää ykseyden testamentti.

 19. Jumalan Valtakunta koittaa ihmisrotujen yhtenäisyydessä, sielujen veljeskunnassa ja Jumalan Lasten totuuden ylösnousemuksessa.

 20. Yhtenäisyyden rukous: Puhdistavan tietoisuuden janolla uudistettuina laskeudumme Pyhän Tulen Lähteelle. Herramme, Hengelläsi pelasta meidät!

 21. Ihminen joka harhailee luuloissa on kuin tiheässä metsässä lentävä nuoli. Ihminen joka pohtii totuutta puhtaudessa ja hiljaisuudessa tulee olemaan uuden maan suola ja uuden taivaan tuli.

 22. Uskolla, Tiedolla ja Rakkaudella valmistautukaa toteuttamaan Eheää Oppia.